บริการตรวจสอบสารอันตรายในอาหารเสริม

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบสารอันตรายที่อยู่ในอาหารเสริมเชิงคุณภาพ (Quilitative analysis) โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิค/วิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัย

ตัวอย่างสารอันตรายที่ให้บริการตรวจสอบ

  • ไซบูทรามีน (Sibutramine)
  • ทรานซามิน (Transamin)
  • ออริสแตท (Orlistat)
  • ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

บริการตรวจสอบสารอันตรายในเครื่องสำอาง

เป็นการทดสอบสารปนเปื้อน สารอันตรายในครีมหรือเครื่องสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิค/วิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัย เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพ (Quilitative analysis)

ตัวอย่างสารอันตราย สารปนเปื้อนในครีมที่ให้บริการตรวจสอบ

  • ไฮโครควิโนน (Hydroquinone)
  • สารปรอท (Mercury)
  • สเตียรอยด์ (Steroids)

บริการตรวจสอบสารอันตรายในยาสมุนไพร

อันตรายที่แฝงมากับยาสมุนไพรที่หลายคนคาดไม่ถึง เพียงเพราะคิดว่ามันเป็นสมุนไพรต้องปลอดภัยแน่นอน หลายคนใช้เพื่อในการรักษาโรคบางอย่าง เช่น โรคปวดข้อ รูมาตอยด์ แก้อักเสบ หรืออาการภูมิแพ้ เป็นต้น

ตัวอย่างสารอันตรายที่อยู่ในยาสมุนไพร

  • สเตียรอยด์ (Steroids)