ยาแผนโบราณแอลกอฮอล์

อย.14 ก.ค.-อย.ห้ามร้านสะดวกซื้อจำหน่ายยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์ ขณะที่ร้านขายยาต่างๆต้องควบคุมการขายยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์ในสูตรตำรับแก่เฉพาะผู้ป่วยที่มีความจำเป็น ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางอาญาและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ  

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (รองเลขาธิการ อย.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวพบปัญหาการแพร่ระบาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่ในหมู่วัยรุ่นและเยาวชน ที่มีลักษณะคล้ายเหล้าปั่น โดยใช้ส่วนผสมของยาบำรุงกำลังที่วางขายในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจัดอยู่ในประเภท “ยาสมุนไพรโบราณ” แต่ด้วยสูตรยาดังกล่าว   บางยี่ห้อที่มีอยู่ในท้องตลาดมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สูงถึง 16 % นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ในตำรับยาแผนไทย อาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบในหลายวัตถุประสงค์ เช่น ใช้สกัดสารออกฤทธิ์ทางยาจากสมุนไพรต่าง ๆ หรือช่วยป้องกันการบูดเสียของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่ง อย.ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ให้ยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งจำหน่ายได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ ต้องไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วน ประกอบ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.62 เป็นต้นมา แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการจำหน่ายยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์ในสูตรตำรับในร้านสะดวกซื้อที่รั่วไหลมาจากร้านขายยา

ดังนั้น อย.จึงขอเตือนร้านขายยาประเภทต่างๆ ต้องควบคุมการขายยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์ในสูตรตำรับ ให้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์เท่านั้น โดยการจำหน่ายยาแผนโบราณจะต้องมีใบอนุญาต ขณะที่ยาแผนโบราณที่ไม่มีแอลกอฮอล์สามารถจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อได้แต่ต้องได้รับการรับรองตามประกาศกฎกระทรวงว่าเป็น “ยาสามัญประจำบ้าน” เท่านั้น ซึ่งหากละเลยการปฏิบัติจะมีโทษทั้งทางอาญาและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

“การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรโบราณ  ต้องรับประทานตามข้อบ่งใช้และที่ปรากฏบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้ในลักษณะของการเป็นเครื่องดื่มในปริมาณที่มากเกินกว่ากำหนด หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มอมเมาเยาวชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นปัญหาสังคมตามมา หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ” รองเลขาธิการ อย.กล่าว .-สำนักข่าวไทย