อาหารเสริมประตูน้ำ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานปราบปรามผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมด้วยพล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.พานทอง สุวรรณจูฑะ รอง ผบก ภ.จว.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนอำนวยการ และ พ.ต.อ.ภาส สิริสุขะ รอง ผบก.ตม.3 หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ, พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผกก.4 บก.ปคบ. รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ, พ.ต.ต.ทรงวุฒิ ใจดีจริง สว.กก.4 บก.ปคบ., ร.ต.อ.ทัศพงษ์ ผ่องใส รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมชุดปฏิบัติการที่ 5กก.4 บก.ปคบ. พร้อมส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวผลการตรวจสอบ จับกุม แหล่งขายยา อาหาร เครื่องสำอางปลีก -ส่ง ผิดกฎหมาย ย่านประตูน้ำ

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับเรื่องร้องเรียนการขายยา อาหาร และเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านค้าปลีก – ส่งแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย จึงประสานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ.) รวมของกลางผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 47 รายการ (5,763 กล่อง/ขวด) เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายทั้งหมด 119 รายการ จำนวน 9,420 กล่อง/ขวด คิดเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท และตั้งประเด็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

พล.ต.ท. เพิ่มพูน กล่าวว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานปราบปรามผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ อยู่ในย่านค้าปลีก-ส่ง สินค้า ซึ่งมีผู้แวะเวียนในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก หากพ่อค้าแม่ค้าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปขายต่ออาจทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับอันตราย และจะขยายผลเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

โดยการทำงานของคณะทำงานจะเน้นให้จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นการผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยมีกก.4 บก.ปคบ. และ อย. เป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เพื่อทำการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

พล.ต.ท. เพิ่มพูน กล่าวอีกว่าขอเตือนผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่าย ขอให้ประกอบการอย่างมีคุณธรรม อย่าเห็นแก่ผลกำไร หรือหลอกลวงผู้บริโภคไม่ ว่าจะช่องทางใดก็ตาม หากตรวจพบจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

นายแพทย์ไพศาล กล่าวว่า อย. และ สตช. ให้ความสำคัญและเร่งรัดจัดการปัญหาการผลิต/น าเข้า/จำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ของผู้บริโภค โดยทำงานร่วมกับ กก4.บก.ปคบ. มาโดยตลอด และจากการตรวจสอบในครั้งนี พบมีการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่มีทะเบียนตำรับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการแสดงฉลากเพื่อลวง โดยแสดงเลขสารบบอาหารปลอม หรือไม่มีเลขสารบบอาหาร อวดอ้างสรรพคุณการลดน้ำหนัก และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งและไม่มีฉลากภาษาไทย และอาจเป็นเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยในการใช้