อาหารเสริมทางเพศ

จากเดิมที่คนไทยดื่มสมุนไพรบำรุงสมรรถภาพทางเพศแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นเม็ดยา และได้รับความนิยมมาก ซึ่งในยามีสารที่ต้องควบคุมในทางการแพทย์ หากใช้ในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายทั้งหายใจลำบาก สูญเสียการได้ยิน เกิดความผิดปกติของระบบประสาทตา อาจร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต

 

จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาแผนโบราณที่อ้างว่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ ซึ่งพบว่ามีส่วนประกอบของยาแผนปัจจุบัน 4 ชนิด ได้แก่

  1. ซิเดนาฟิล (sidanafil) หรือไวอากร้า
  2. ทาดานาฟิล (Tadanafil)
  3. วาร์เดนาฟิล (Vardenafil)
  4. แอลเดนาฟิล (Aildenafil)

และในบางรายการมีการพบว่าผสมยา 2 ตัวร่วมกันด้วย และในภายหลังยังพบว่ามีการหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงเพื่อเลี่ยงการถูกตรวจพบ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้รับประทานมาก เพราะนอกจากจะมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดแดงบริเวณอวัยวะเพศชายแล้ว ยังไปขยายหลอดเลือดบริเวณอื่นของร่างกาย ทำให้ปวดศีรษะ ตาลาย หน้าแดง อาหารไม่ย่อย หายใจลำบาก อาจสูญเสียการได้ยิน หรือเกิดความผิดปกติของระบบประสาทตา ทำให้ผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ และหากมีการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ร่วมกับยาตัวอื่นที่มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดแล้วจะยิ่งอันตรายมากขึ้น ซึ่งกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และผู้สูงอายุ ด้าน อย.เผยไม่เคยมีสารตัวนี้ขึ้นทะเบียนในไทย เข้าข่ายยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษทั้งจำและปรับ

รับตรวจสารอันตรายในอาหารเสริม หากพบเห็นผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือลอบใส่สารซิลเดนาฟิล หรือ ไวอากร้า ส่งตรวจสารอันตรายได้ที่ : สสนส.สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ
รับตรวจสารอันตรายในอาหารเสริม
รับตรวจสารอันตรายในเครื่องสำอาง
รับตรวจสารอันตรายในเครื่องดื่ม
รับตรวจสารอันตรายในยาสมุนไพร
รับตรวจไซบูทรามีน
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน