ชาบำรุงร่างกาย-หลอกลวง

พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาจีนบรรจุกระป๋องนำเข้าจากต่างประเทศ ขายย่านเยาวราช โฆษณาอ้างสรรพคุณสารพัด แถมไม่แสดงฉลากภาษาไทยและเลขสารบบอาหารให้ถูกต้อง เตือนภัยผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชาทุกชนิดจัดเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายน้ำ ช่วยให้สดชื่นเท่านั้น ไม่มีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างในการบำบัดหรือรักษาโรค หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้แจ้งมาได้ที่ช่องทางการ
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสกับ อย.

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาจีนย่านเยาวราชลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ อ้างสรรพคุณรักษาโรคกระดูกปวดขาปวดเข่านั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ ร้านขายยา ร้านค้าที่มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางสื่อออนไลน์จากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการกล่าวอ้างสรรพคุณในการ
บำรุงกระดูก รักษาโรคกระดูก ปวดขา ปวดเข่า ปวดเอว ปวดสันหลัง ช่วยการไหลเวียนโลหิต ซึ่งการกล่าว
อ้างสรรพคุณในทางบำบัดรักษาโรคถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากการโฆษณาสรรพคุณ
คุณประโยชน์ของอาหารต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน และ ไม่อนุญาตให้โฆษณาสรรพคุณในทางบำบัด
บรรเทา รักษาป้องกันโรค ดังนั้นการโฆษณาดังกล่าวจึงมีความผิดฐานโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ
สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน
3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่
เกิน 5,000 บาท นอกจากนี้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งยังพบการแสดงฉลากภาษาไทยไม่ถูกต้องและไม่
แสดงเลขสารบบอาหาร มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตาม
กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิด

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ขอเตือนภัยผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มารับประทานโดยเด็ดขาด เพราะผลิตภัณฑ์ชาทุกชนิดต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน จึงจะสามารถจำหน่ายได้ นอกจากนี้ชาจัดเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายน้ำช่วยทำให้สดชื่นเท่านั้น หากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณสารพัดเกี่ยวกับการรักษาโรค ขอให้สงสัยได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อาจมีการปลอมปนสเตียรอยด์ หรือ ยาแผนปัจจุบันผสมอยู่ ดังนั้น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชามารับประทาน ขอให้พิจารณาอ่านฉลากให้ถี่ถ้วน ก่อนซื้อควรสังเกตเลขสารบบอาหาร วันที่ผลิตหรือวันที่ควรบริโภคก่อน สภาพภายนอก
ของบรรจุภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาด มีการเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม อย่าหลงเชื่อ
โฆษณาอวดอ้างว่าสามารถให้ผลในการบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค ทั้งนี้ สามารถสังเกตการแสดง
สรรพคุณที่ อย. อนุญาต จาก เลข ฆอ. หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความ
ปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้แจ้งมาได้ที่ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกับ อย. ที่สายด่วน อย. 1556
หรือที่ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
11004 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด