สมุนไพร-ป่วยไต11ล้านคน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่รพ.สงฆ์ นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถิติของสมาคมโรคไตพบว่าปัจจุบันคนไทยป่วยไตวายเรื้อรังร้อยละ 17 หรือประมาณ 11 ล้านคน นับว่าเป็นจำนวนที่มาก เมื่อเทียบกับอายุรแพทย์โรคไตทั้งประเทศที่มีเพียง 850 คน หากไม่ลดความเจ็บป่วย ผลิตแพทย์เชี่ยวชาญมากเท่าไหร่ก็รักษาไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะปัจจุบันมีการโฆษณาสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้รักษาโรคไตได้ ทำให้มีประชาชนหลงเชื่อจำนวนมาก ซึ่งขอยืนยันว่ายังไม่มีสมุนไพรตัวใดหรือตำรับใดที่มีข้อมูลทางวิชาการที่เพียงพอว่าสามารถรักษาโรคไตได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้เข้าใจดีว่าสังคมไทยปัจจุบันกำลังพัฒนาและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ตนไม่ได้ต่อต้านเพราะสมุนไพรอาจจะไม่มีผลชัดเจนกับการรักษาโรคไต แต่ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ แต่การใช้ก็ต้องระวัง

ด้าน ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรโลกมากกว่า 850 ล้านคน หรือ ประมาณร้อยละ 11 ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง โดยมีค่าการทำงานของไตลดลงประมาณร้อยละ 60 ต้องรักษาด้วยการล้างไต 2.5 ล้านคน และอีกไม่กี่ปีจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 5 ล้านคน สำหรับในประเทศไทยมีผู้ป่วยต้องล้างไต อย่างต่ำ 1 แสนคน เพิ่มขึ้นราวๆ 1 หมื่นคนต่อปี สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกินยา และสมุนไพร

ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ แพทย์อายุรกรรมโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า สมุนไพรที่มีผลต่อการทำงานของไต โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยแล้ว อาทิ เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรจีนดังมากที่ผู้ป่วยไต แต่ที่จริงหากผู้ป่วยที่กำลังฟอกเลือดแล้วรับประทานเห็ดหลินจือเข้าไปจะทำให้ไตเสื่อม ไตวายได้ ส่วนมะม่วงหาว มะนาว อาจมีผลทำให้ไตขับสารโพแทสเซียมออกมาไม่ทัน ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเสียชีวิตได้ มะเฟืองมีกรดออกซาเลตหรือกรดออกซาลิก ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลัน ตะลิงปลิง และ ป่วยเล้ง กินเยอะ อาจทำให้ไตวายเฉียบพลัน ส่วน แครนเบอรี่ ส่วนใหญ่มักทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานมากทำให้เกิดนิ่ว ผลการทำงานของไตผิดปกติ และมีรายงานจากต่างประเทศว่าทั่วโลกห้ามใช้สมุนไพรไคร้เครือเพราะทำให้ไตวายและเป็นมะเร็งระบบปัสสาวะ นอกจากนี้สมุนไพรกลุ่มใบชา ปอกะบิด หรือกาแฟบางชนิดที่นำมาแปรรูปในโฆษณาในเรื่องลดน้ำหนัก จะส่งผลต่อค่าของตับและไตจะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องระวังการปนเปื้อสารอันตรายจากกระบวนการผลิตด้วย ซึ่งจากการสุ่มตรวจพบปนเปื้อนสเตียรอยด์ถึงร้อยละ 30 และยังพบสารหนู แคดเมียม ซึ่งเป็นโลหะที่มีผลต่อโรคไต