อย.เตือนทีเค-ไท้ผิง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีเค และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไท้ผิง ฉลากระบุผู้ผลิตจากบริษัทเดียวกันซึ่งเป็นเลขสารบบของบริษัท จีแอนด์จี เฮลท์ตี้ อินเตอร์ ไลฟ์ จำกัด แต่เมื่อโทรไปสอบถามกับโรงงานผู้ผลิต ได้รับคำตอบว่าได้รับว่าจ้างให้ขอเลข อย. แต่ยังไม่เคยมีการสั่งผลิต นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงทางเว็บไซต์ อย.จึงได้ดำเนินการตรวจสอบในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ อย. พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีเค TK (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) เลขสารบบอาหาร 13-2-00656-1-0093 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไท้ ผิง TAI PING (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) เลขสารบบอาหาร 13-2-00656-1-0103 ได้มีการยกเลิกเลขสารบบไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เมื่อตรวจสอบเว็บไซต์ http://www.thongbio.com/ พบว่ามีการโฆษณาแสดงสรรพคุณผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โอ้อวดสรรพคุณ เช่น บำรุงกำลังท่านชาย สุภาพสตรีแข็งแรงอ่อนเยาว์กลับคืนสู่วัยแรกรุ่น ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศ ป้องกันมะเร็งปากมดลูกลดภาวะวัยทอง ควบคุมน้ำหนัก ถือเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ หรือสรรพคุณอันเป็นเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว