Aura-fit ยาสอดอันตราย

นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าพบการโฆษณาขายยา เจลสอดสมุนไพรตกขาว ทำให้ภายในสะอาด ฟิตกระชับ จึงขอให้ อย. ตรวจสอบ โดยจากการตรวจสอบ พบเฟซบุ๊ก NueNook NaKa (แม่ค้า ยานม) มีการแสดงภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Aura Fit และมีการโฆษณาขายยาด้วยข้อความโอ้อวดเกินจริง ในลักษณะรักษาตกขาว ฟิตกระชับ คืนความสาว

ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากระบบสืบค้นข้อมูลของ อย. ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวจึงถือเป็นการจำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

Aura Fit ไม่ผ่านอย.

ทั้งนี้ อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณาดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว