สัมมนาความรู้กับนวัตกรรมหัวข้อ “กัญชาในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง” ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่ บริษัท Zen Innovation ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ ร่วมกับ สสนส. (สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ) , Phytomedic Labs (USA, Japan) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อเรื่อง กัญชาในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของสัมมนากัญชาในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

การจัดสัมมนาครั้งนี้จัดทำเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพทั้งด้านอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ได้มีความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองทางธุรกิจของกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง และได้รับรู้มาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับความรู้และวิชาการด้านกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการเพาะปลูก และ สกัด อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนั้นอีกด้วย

การสัมมนาในครั้งนี้ จำกัดผู้เข้าร่วม 50 ที่นั่ง ในงานสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าจะได้รับใบ Certificate จาก สสนส. นอกจากนี้ในงานยังมีการนำสูตรลิขสิทธิ์สิทธิบัตรจาก Dr. M ผู้เชี่ยวชาญด้าน Phytomedicine มาเผยแพร่ในงานอีกด้วย (Dr. M เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาและสารสกัดจากธรรมชาติ ผู้ก่อตั้ง Phytomedic Labs และเป็นอาจารย์สอนแพทย์ สอนนักศึกษา ทั้งในอเมริการและญี่ปุ่น รวมทั้งวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับสากล)