ในสถานการณ์ที่โรค COVID-19 กำลังระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้คนต่างตื่นตัวเรื่องความสะอาดและการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ขึ้นทะเบียนในรูปแบบเครื่องสำอาง โดยระบุให้มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% โดยปริมาตรขึ้นไป และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

ข้อมูลยืนยันจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเผยแอลกอฮอล์ 95% โดยปริมาตรในน้ำ เช่น denature ethyl alcohol 95% (DEB 95) มีปริมาณของแอลกอฮอล์สูงมาก จึงระเหยรวดเร็วมากกว่าแอลกอฮอล์ 70% โดยปริมาตรในน้ำ และมีปริมาณน้ำในส่วนผสมไม่เพียงพอที่จะดูดซึมผ่านเยื่อหุ้มผนังเซลล์ของเชื้อโรค จึงไม่ใช้ โดยปริมาตรในน้ำในการฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่สูงนี้จะชะล้างปริมาณไขมันบนผิวทำให้ผิวแห้ง และระคายเคืองได้

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เท่าไรที่เหมาะสมกับเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค?
สรุปได้ว่า เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่า 95% เพราะมันจะเจือจางช้ากว่าจนไปฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่า อย่าคิดว่ายิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งระเหยรวดเร็วมากและอาจมีอาการละคลายผิวอีกด้วย

       และให้ระวังการนำเมทิลแอลกอฮอล์” มาใช้ (methyl alcohol ) เนื่องจากเป็นแอลกอฮอล์ที่มีพิษ ห้ามใช้กับร่างกาย ใช้ในสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดให้แสงสว่าง หรือปนกับทินเนอร์ สำหรับผสมแลคเกอร์ เมทานอลสามารถดูดซึมได้ทางผิวหนัง ลมหายใจ หากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ หลอดคออักเสบ

ที่มา : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล