Appเช็คเลข อย.

พัฒนาอีกขั้น อย. เปิดตัว App ใหม่ “ตรวจเลข อย.” เพิ่มช่องทางการบริการให้ผู้บริโภค มีทางเลือกในการตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วย 3 วิธีง่าย ๆ คือ การตรวจด้วยกล้อง เสียง และ ตัวอักษร สะดวก และรวดเร็ว พร้อมเพิ่มฟังก์ชันพิเศษ ระบบบันทึกประวัติการตรวจสอบเลขย้อนหลัง และ ระบบ ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการส่งต่อข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ซึ่งพบว่ามีการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและบนสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพื่อมิให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง จนหลงเชื่อสั่งซื้อมาใช้ จึงได้เปิดตัว Application ใหม่ “ตรวจเลข อย.” ที่เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ถึง 3 วิธี คือ

  1. ตรวจเลขด้วยกล้อง โดยส่องกล้องไปที่เลขผลิตภัณฑ์เช็กให้แน่ใจว่าตัวเลขชัดเจนถ่ายรูปในแนวระนาบและภาพไม่มีแสงสะท้อนแล้วจึงปุ่มถ่ายรูป
  2. ตรวจเลขด้วยเสียง ด้วยการกดปุ่มอัดเสียง (วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร) รองรับเสียงอ่านตัวเลขเป็นภาษาไทยเท่านั้น
  3. ตรวจด้วยตัวอักษร โดยการพิมพ์เลข อย. ที่ต้องการค้นหา ทั้งนี้ สามารถตรวจเช็คเลข อย. ได้ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

    พร้อมกันนี้ได้เพิ่มฟังก์ชันพิเศษบันทึกระบบประวัติการตรวจสอบเลขย้อนหลัง และ แจ้งเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

    เช็คเลข อย.

[cv]