บริการ - สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ปัจจุบันเรามักเจอปัญหาที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่เป็นประจำคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน แล้วทำให้เกิดอาการข้างเคียง บางรายเกิดอาการแพ้จนถึงขั้นเสียโฉม บางรายถึงขั้นเสียชีวิต ทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เปิดบริการ 2 บริการขึ้นมา
1. ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
2. ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เป็นหูเป็นตาให้กับประเทศและตรวจสอบดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เราบริโภคอยู่นั้นมีความปลอดภัยหรือไม่